MfN-registermediator

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) staat garant voor de kwaliteit van het mediationberoep. Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan gestelde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities zoals een MfN-mediationovereenkomst.

Meer informatie over MfN en het MfN-register kunt u vinden op mediatorsfederatienederland.nl.

In het MfN-mediationreglement zijn de uitgangspunten van mediation vastgelegd. Dit reglement is van toepassing op iedere mediation van een MfN-registermediator.

Zowel de gedragsregels voor MfN-registermediators als het MfN-mediationreglement waarborgen de kwaliteit en professionaliteit van mediators. Van Wijk mediation voldoet hiermee aan de door de Rechtspraak en beroepsvereniging gestelde kwaliteitseisen.

 

Meer informatie